Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA-Style Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

 

June 12, 2010 Match

 


Stage 6:
Dan, Jim and Steve React to a Silent Start

 


Stage 6:
Steve, Jared and Jeff

 


Stage 5:
Rebecca Saves a Hostage 

 

Match Results

Excel Spreadsheet Breakdown of Stages

Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CDP
MA
David
Bramble
67.39
12.49
15.20
14.85
11.32
7.15
6.38
CDP
MA
Steve
Lisowe
82.62
10.65
22.80
24.20
11.86
4.90
8.21
                     
CDP
SS
Neil
Harris
101.24
16.37
21.28
27.71
18.34
7.27
10.27
CDP
SS
Rebecca
Bramble
107.00
15.27
17.43
19.51
40.24
6.66
7.89
                     
CDP
MM
Brian
Buczkowski
126.78
21.45
23.06
25.34
24.78
8.79
23.36
                     
CDP
NOV
Drew
Schultz
132.97
23.57
34.50
30.95
19.91
9.87
14.17
                     
CDP
UN
John
Zaczek
90.94
17.80
20.86
15.48
13.99
14.20
8.61
CDP
UN
Jim
Tiller
131.69
23.50
32.98
23.74
30.37
10.59
10.51
CDP
UN
Paul
Iadonisi
141.76
25.16
30.19
29.51
26.44
10.07
20.39
                     
ESP
SS
Steve
Crawford
110.22
19.57
29.58
24.05
18.65
7.55
10.82
                     
ESP
MM
Dan
Hopping
115.75
18.67
24.03
34.54
19.36
7.90
11.25
ESP
MM
Michael
Elias
127.90
25.48
24.10
30.71
26.92
7.96
12.73
ESP
MM
Scott
Will
150.97
34.56
39.95
26.50
24.00
9.34
16.62
                     
ESP
UN
James
Griffths
118.84
20.75
26.44
25.27
22.20
10.66
13.52
                     
SSP
EXP
Jared
Schaffer
80.51
14.54
21.26
16.93
13.95
6.85
6.98
SSP
EXP
Keith
Garner
95.03
16.07
30.17
17.63
18.17
5.26
7.73
SSP
EXP
Norm
Wisniewski
118.42
19.53
26.45
26.72
24.60
9.35
11.77
                     
SSP
SS
Albert
Hopping
89.17
20.23
17.82
17.90
19.18
6.79
7.25
                     
SSP
MM
Jerry
Fink
110.42
22.07
29.68
20.78
22.11
6.80
8.98
SSP
MM
Mike
Cassert
135.20
30.31
35.78
31.19
19.27
7.31
11.34
                     
SSP
UN
Jeffery
Gurwitch
97.34
15.50
16.03
34.50
14.69
5.67
10.95
SSP
UN
Scott
McGrath
109.86
17.68
24.96
19.34
18.93
11.78
17.17
SSP
UN
Chris
Nesgitt
144.11
21.75
26.99
36.14
32.71
11.36
15.16
SSP
UN
Jeremy
Stroud
156.63
24.46
38.69
35.96
30.64
11.24
15.64
SSP
UN
Tony
Tomaino
161.33
19.84
50.84
33.98
26.57
10.91
19.19
SSP
UN
Johnny
Johnson
162.24
32.29
32.60
37.03
35.14
11.30
13.88
SSP
UN
Ken
Kiesler
171.72
41.21
28.16
43.94
36.98
8.82
12.61
SSP
UN
Phoenix
Tiller
173.79
31.44
42.57
37.99
30.01
12.00
19.78
SSP
UN
Dwayne
Ruffin
195.75
24.94
43.27
59.80
29.55
17.79
20.40
SSP
UN
Forsythe
Steve
398.69
28.79
46.90
99.00
26.00
99.00
99.00
                     
SSR
SS
Scott
Ruby
101.76
15.01
25.85
17.49
20.72
7.38
15.31
                     
SSR
UN
John
Hoesley
162.43
30.40
30.78
34.05
38.12
13.68
15.40

 

Match Archives:
 
May 2010
 
April 2010
 
March 2010

February 2010

January 2010


2009 Match Archives:

aaa